Przedmiot nie jest objęty programem e-learingowym. Przedstawioa prezentacja obejmuje materiał szerszy niż przedtawiony na wykładzie. Może służyć jako pomoc dydaktyczna przed egzaminem i dla  osób ineresujących się przedmiotem. Na egzaminie obowiązuje materiał wykładowy

Jacek Arct

Materiały z przedmiotu Dietetyka dla uczestników Studiów Podyplomowych Kosmetologia praktyczna I-sza edycja

Prezentowane materiały dotyczą przedmiotu Suplementy diety dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Kosmetologia praktyczna II edycja

Prezentowane materiały dotyczą przedmiotu Suplementy diety dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Kosmetologia praktyczna II edycja

Kurs przeznaczony jest dla studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii praktycznej.

Obejmuje on podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnej wiedzy o fizjoterapii oraz wybranych metod fizjoterapeutycznych stosowanych we współczesnej kosmetologii.

Kurs dla studentów studiów podyplomowych kosmetologia praktyczna dotyczący wykorzystania różnych metod aparaturowych w jednostkach usług kosmetycznych

Wykład dla studiów podyplomowych kosmetologia praktyczna z zakresu wymogów sanitarno-epidemiologicznych i przepisów BHP w jednostkach usług kosmetycznych